Giacomo Malfanti - Le Galline ed Altri Animali
Le galline ed altri animali, 1964-1971
1972-1998
Paesaggi e vedute, 1907-1955
Le galline e altri animali, 1972-1998 - Slideshow